Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Gudstjänst 22 september kl. 11

Fjortonde söndagen efter trefaldighet. Temat är Enheten i Kristus. Hagakyrkans juniorkör sjunger i gudstjänsten tillsammans med Skedsmo Young Voices från Norge. Peter Wågsjö musiker och Katarzyna Warawko präst.