Gudstjänst 20 oktober kl. 11

Artonde söndagen efter trefaldighet. Temat är Att lyssna i tro. Haga Brass medverkar i gudstjänsten. Urban Rosengren musiker och Elisabeth Magnusson Rosengren präst.