Gudstjänst 17 februari kl. 11

Septuagesima. Temat är Nåd och tjänst. Hagakören sjunger i gudstjänsten. Ulrike Heider musiker och Åke Andreasson präst.