Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

Haga församling förfogar över ett fantastiskt rum för musik med två underbara orglar i en klass för sig samt en16 fots cembalo. Ett rikt musikliv som spänner över orgelmusik, körsång i många genrer och storlekar, kör och orkester, solistframträdanden frodas utgör en etablerad del av Göteborgs musikliv.


Vi har påbörjat intagningen inför höstterminen, och tar emot 25 sångare i varje grupp. Här kan du också se filmer från körerna.

Hagakyrkans unga körer

Vi har påbörjat intagningen inför höstterminen, och tar emot 25 sångare i varje grupp. Här kan du också se filmer från körerna.

Ur Haga Motettkör grupperar sig då och då Haga Brass. Kvartett eller kvintett beroende på tillgänglighet. Haga Brass spelar med i psalmsång vid gudstjänster.

Haga Brass

Ur Haga Motettkör grupperar sig då och då Haga Brass. Kvartett eller kvintett beroende på tillgänglighet. Haga Brass spelar med i psalmsång vid gudstjänster.