Foto: Alex & Martin/Ikon

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten uttrycker vi vår tacksamhet för det positiva som den avlidna fått betyda under sitt liv och överlämnar henne/honom i Guds kärleks hand.

Vid begravningsgudstjänsten uttrycker vi vår tacksamhet för det positiva som den avlidna fått betyda under sitt liv och överlämnar henne/honom i Guds kärleks hand.

Vanligast är att anhöriga först kontaktar en begravningsbyrå som därefter kontaktar vår expedition.

Tillsammans med prästen väljer man sedan de psalmer som ska sjungas och med organisten kan man rådgöra om speciella önskningar beträffande inlednings- och avslutningsmusiken på orgel.

Den som väljer att själv ombesörja alla förberedelserna för begravningen kontaktar expeditionen på 031- 731 66 00 för bokning av Hagakyrkan, präst och musiker.

Om den avlidna tillhör Svenska kyrkan, är upplåtelsen av kyrka eller begravningskapell kostnadsfri liksom vissa transporter.

Vid begravningsgudstjänsten medverkar präst, organist och vaktmästare utan kostnad.

Om anhöriga önskar begravningsgudstjänst för avliden som inte tillhör Svenska kyrkan måste först kyrkoherden avgöra om begravningsgudstjänst kan hållas. För den som inte tillhör Svenska kyrkan tas en avgift ut för kyrka, vaktmästare, präst, organist och transporter.