Foto: Anders Brosché

Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling, ett uttryck för att varje människa är skapad och älskad av Gud. Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll, dopet är öppet för alla oavsett ålder.

Ett barn är en fantastisk gåva.
Att vara förälder är det största uppdrag du som människa får.
Barnet är beroende av ditt ansvar och din kärlek.
Det är naturligt att vilja ge barnet det bästa i livet. Ett sätt att
uttrycka detta är att låta döpa sitt barn. Det finns olika skäl att
låta döpa sig eller sitt barn.   
För dig som förälder kan barndopet vara ett sätt att tacka Gud för barnet och att be om Guds beskydd och välsignelse.
Varje barn är älskat av Gud. Dopet är Guds sätt att säga
"Välkommen till livet"!
Alla familjer är olika och ser olika ut.Det tycker vi i Haga församling är en styrka och vi välkomnar alla.

Tider

I Hagakyrkan erbjuder vi gemensamma dopgudstjänster vissa
lördagar och enskilda dop efter gudstjänst på söndagar. Kontakta expeditionen för att boka:
tel 731 66 00 eller gbg.bokning.centrum@svenskakyrkan.se

Vill du som vuxen döpas kontaktar du församlingens präster direkt.

Lokaler för dopkaffe

Vi har två lokaler för dopkaffe med tillgång till kök. Dessa lokaler ligger i församlingshemmet nära kyrkan, och kan bokas utan kostnad för boende inom pastoratet när lokalerna är lediga.