Samtal med präst/diakon

Ibland räcker det inte till med vänner och familj. Ibland behöver man någon som står utanför, som lyssnar opartiskt, som man inte själv behöver orka lyssna på i utbyte.

Det kan handla om tunga saker, att mista den man levt med.
Eller andra saker, att fatta ett beslut,
att stå vid ett vägskäl i livet
eller att livet bara är allmänt komplicerat…
Det kostar inget. Du måste inte bo i församlingen.