Vigsel

I människors vänskap och kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. Det gäller all vänskap liksom relationen mellan två människor.

I äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person och förmedla något av Guds närvaro till den andra. Vigseln är ett sätt att ge uttryck åt detta. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans.

 I Haga församling är alla människors kärlek lika mycket värd och vi har därför samma förhållningssätt till alla vigslar, oavsett kön. I vigselakten offentliggörs och uttalas kärleken mellan två människor, inför varandra, inför Gud och inför de som finns i kyrkan. Genom bön och välsignelse blir två människors kärlek insatt i ett större sammanhang; Guds kärlek till människan ”i nöd och lust”.

Läs mer

Har ni frågor kontakta oss på haga.forsamling@svenskakyrkan.se

  

Boka vigsel

Bokningar av kyrka och präst 031-731 66 00 eller gbg.bokning.centrum@svenskakyrkan.se

I samtal med prästen går ni sedan igenom gudstjänstordningen inför vigseln. Vigsel och välsignelse i kyrkan kostar inget om du tillhör Svenska kyrkan, också för den som inte bor i Haga församling.