Foto: Anders Brosché

Gudstjänster

Gudstjänsten måste vara mänsklig.

Så som vi är människor i vanliga livet måste vi få rum att vara det i gudstjänsten. Det som är vår glädje i livet måste få vara det i gudstjänsten också, och det som är smärta måste få plats. När jag går in i kyrkrummet och hänger av mig min jacka skall jag inte behöva rulla ihop min mänsklighet och lämna den utanför.

I den goda gudstjänsten får jag vara den jag är, med min ofullkomlighet. I det mänskliga livet är relationerna brustna, och det är som människor med erfarenhet av både helhet och trasighet vi tar plats i gudstjänsten.
     
I Hagakyrkan finns olika sorters gudstjänster. De går i olika toner och ger utrymme för delaktighet och vila. Möjligheten att möta människor, att möta Gud och att möta dig själv.

Söndag kl 11 gudstjänst eller mässa

Söndag kl 19.00 taizémässa, Universitetskyrkan
(ca en gång/månad, se kalender)

Under sommaren firas gudstjänst eller mässa kl 18 på söndagkvällarna istället
för kl 11.

Kollekten

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart kollekten går.