Foto: Anders Brosché

Gudstjänster

Gudstjänsten måste vara mänsklig

Pga av risk för smittspridning har vi för närvarande endast digitala gudstjänster.

Så som vi är människor i vanliga livet måste vi få rum att vara det i gudstjänsten. Det som är vår glädje i livet måste få vara det i gudstjänsten också, och det som är smärta måste få plats. När jag går in i kyrkrummet och hänger av mig min jacka skall jag inte behöva rulla ihop min mänsklighet och lämna den utanför.

I den goda gudstjänsten får jag vara den jag är, med min ofullkomlighet. I det mänskliga livet är relationerna brustna, och det är som människor med erfarenhet av både helhet och trasighet vi tar plats i gudstjänsten.
     
I Hagakyrkan finns olika sorters gudstjänster, både i helg och vardag. De går i olika toner och ger utrymme för delaktighet och vila. Möjligheten att möta människor, att möta Gud och att möta dig själv.

Söndag kl 11 gudstjänst
(varannan vecka med nattvard, ca en gång/månad dop i gudstjänsten)

Söndag kl 12:30 eller 13:00 dopgudstjänst
(kontakta bokningen på 031-731 66 00 för att få datum)

Söndag kl 19.30 taizémässa, studentprästerna
(ca en gång/månad, se kalender)

Onsdag kl 18 veckomässa

Lördag kl 12.30 eller 14.00 dopgudstjänst, ibland andra tider.
(kontakta bokningen på 031-731 66 00 för att få datum)

Under sommaren firas gudstjänst eller mässa kl 18 på söndagkvällarna istället
för kl 11.