Foto: Anders Brosché

Tala film i Haga

Se på film och samtala.

Film gestaltar liv, ifrågasätter mina mönster. Provocerar mina livsval och lockar till att se livet från en annan horisont.

Britta Svensson

Britta Svensson

Göteborgs Haga församling

Diakon