Foto: Anders Brosché

Tala film i Haga

Se på film och samtala.

Film gestaltar liv, ifrågasätter mina mönster. Provocerar mina livsval och lockar till att se livet från en annan horisont.
Filmdatum under våren blir 
4 november     Crash
18 november   Britt-Marie var här


Tid kl. 18.45 
Plats Stora salen, församlingshemmet.

Kontakt tala film- tala liv

Britta Svensson
031- 731 61 64
britta.svensson@svenskakyrkan.se

Lars van der Heeg
0730-300749
lars.vanderheeg@svenskakyrkan.se