Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Konfirmationstiden är en möjlighet att prata om det som känns stort och viktigt. Om Gud, tro, kärlek, frihet, orättvisor, ensamhet… Framförallt om det som känns angeläget just nu. Det är ett tillfälle i livet att tillsammans med andra fundera över det som kallas livets stora frågor.

För kontakt och frågor kontakta någon av församlingens präster.
Är du vuxen och vill konfirmeras tar du också kontakt med någon av församlingens präster.

Pierre Sund

Pierre Sund

Göteborgs Haga församling

Präst

Christoph Gamer

Christoph Gamer

Göteborgs Haga församling

Församlingsherde