Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Liten och Stor i Hagakyrkan

Liten och Stor riktar sig till föräldrar med barn från 6 mån och uppåt. Vi leker, sjunger och fikar tillsammans.

Barn tycker om att träffa andra barn. Att leka och sjunga är roligt! Vi sjunger enkla barnsånger tillsammans, som vi kan eller lär oss. Fast vi kallar det inte babyrytmik.
Föräldrar kan behöva ett hängställe, där man träffar andra föräldrar utan så stora krav. Vi har drop in-tid och sångstunden börjar 10:30.
Du anmäler dig och ditt/dina barn till Liten och Stor.

Höstterminen startar tisdag 3 september 2019
Liten och Stor träffas under hösten på tisdagar 10.00 -12.00.
I mån av plats kan man ansluta till gruppen under terminens gång.
Vi träffas i församlinghemmet, Haga Östergata 30, en trappa ner.
Terminskostnad är 150 kr.