Uthyrning

Kyrkan är, förutom gudstjänstlokal, ett fantastiskt rum för musik. I församlingshemmet finns stora och små rum för större och mindre sällskap.

Kyrkan och församlingshemmet bokas genom epost. Församlingen bokar enbart det som ligger i linje med vår policy om alla människors lika värde och respekten för kyrkrummet.

Boka kyrkan eller församlingshemmet på mail: haga.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Hagakyrkan, Haga kyrkoplan

Max 500 personer (300 betalande som då ser och hör bra)

Foto: Anders Sjöling

Haga församlingshem, Haga Östergata 30

Stora salen, max 80 personer

Foto: Anders Sjöling

Café Beda, max 40 personer

Foto: Anders Sjöling

Köket

Foto: Anders Sjöling