Vecko-gruppen

En helt vanlig konfirmation med en liten twist. Vi ses varannan onsdag där du får vara med och välja innehållet. Genom året kommer hela gruppen testa på några olika aktiviteter och du som konfirmand kommer därefter att få välja vilken av dessa som du vill fokusera på under själva konfirmationslägret.

Vi ses jämna onsdagar på kyrkcentrum klockan 16–19 start den 19 oktober  

Oavsett vilken inriktning du väljer på lägret så kommer vi samtala kring livets alla sidor och frågor som uppstår under konfirmations tiden.  

Sport 
Fysisk aktivet är viktigt för vårt vardagliga liv men kan se ut på väldigt olika sätt. Ena gången är det skidåkning i Romme, andra gånger bumperballs, paddla kanot eller sporter i en idrottshall. Oavsett så kommer vi genom fysisk aktivet ha roligt tillsammans.

Bild och form 
Det är inte alltid enkelt att uttrycka sina tankar och känslor i ord, utan ibland så behöver vi ta hjälp av andra former. Genom fotografering, målning och skulptering får vi forma detta tillsammans.

Gaming
Med hjälp av det digitala får vi möjlighet att resa utan att resa oss från stolen. Hur får vi ihop både den digitala och fysiska världen till en? Samtidigt som vi spelar tillsammans kommer vi också diskutera och samtala kring spelvärldens olika sidor och hur vi hanterar dessa.

Musik 
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik! Genom instrument, körsång och musikal får vi tillsammans testa på musikens olika uttrycksätt. Musiken bär på en stor del av kyrkans historia och identitet. I bibeln finner vi sånger som sjungits i flera tusen år och många av de psalmer vi sjunger i gudstjänsten är hämtad därifrån.

Uppstartsgudstjänst

Starten för alla konfirmationsgrupper är tillsammans i en gemensam gudstjänst i Skokloster kyrka den 9/10 

Upptakts läger

Redan efter tre träffar åker vi på läger tillsammans för att lära känna varandra samt starta konfirmationen på bästa sätt! 
Den 18 – 20 november har vi läger i Sjövillan, Skokloster.

Kristihimmelsfärdsläger

Vi avslutar konfirmationen med fyra dagars läger på Sjövillan i Skokloster den 18 – 21 maj. Under detta läger är de olika alternativen i fokus, där du kommer få välja vilken du vill fokusera dig lite extra på.  

Konfirmationsmässa i Skokloster

Söndagen den 28 maj sker konfirmationen. 
Övning inför detta sker den 27 maj.