Psalmbok på finska. Ruotsin kirkon Virsikirja
Foto: Sofi Sandström

Suomeksi - På finska

I Håbo pastorat har vi uppehåll med träffverksamhet, andakter, gudstjänster och kör på finska.

Finska gruppen

Vi hoppas kunna träffas, dricka kaffe och pratar om aktuella händelser och samhällsfrågor när pandemin är över. Vi brukar prata om tankar kring våra egna liv, roliga och sorgliga historier.

Finsk stiftsverksamhet

Mikko Peltola, hiippakuntapappi/stifsadjunkt
018-68 07 65, sms 0706-46 74 49
e-post till Mikko

Hiippakuntakanslia/Stifskansliet
Box 1314, 751 43 Uppsala