Foto: Albin Hillert/IKON

Påsken i Håbo pastorat

Välkommen till gudstjänster och samlingar!

Måndag 15 april

Magdalenakyrkan 
Passionsandakt kl. 18.30
Lars-Olof Eklund, präst. Ingrid Johansson, musiker.

Skoklosters kyrka
Passionsmeditation kl. 19.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst. 

Tisdag 16 april

Magdalenakyrkan
Passionsandakt kl. 18.30
Jenny Nordström, präst. Ingegärd Petersen, musiker.

Skoklosters kyrka
Passionsmeditation kl. 19.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst. 

Onsdag 17 april

Magdalenakyrkan
Passionsandakt kl. 18.30
Caroline Schei, präst. Ingrid Johansson, musiker.

Skoklosters kyrka
Passionsmeditation kl. 19.00 
Nadja Elhousny Nygårdh, präst. 

Torsdag 18 april - Skärtorsdag

Häggeby kyrka
Skärtorsdagsmässa kl.18.00
Jenny Nordström, präst. Mikael Rutersten, musiker. 
Linda Karlberg, cello.

Magdalenakyrkan
Skärtorsdagsmässa på finska och svenska kl. 12.00
Lars-Olof Eklund och Terttu Salmela, präster. Anna Graveley, musiker,
Bodil Wrangsjö, diakon.
Finska kören medverkar.
Efter mässan serveras kyrklunch.

Pomona äldreboende
Skärtorsdagsmässa kl.14.00
Jenny Nordström, präst. Anna Graveley, musiker. Malin Jonsgården, diakon.

Skoklosters kyrka
Skärtorsdagsmässa kl. 20.00 
Mikael Klefbeck, präst. Mikael Rutersten, musiker.
Linda Karlberg, cello.
Kyrkan är öppen kl.11.00 - 16.00. Guide finns på plats.

Yttergrans kyrka
Skärtorsdagsmässa kl. 18.00
Lars-Olof Eklund, präst.  Anna Graveley, musiker.

Fredag 19 april - Långfredag

Häggeby kyrka
Långfredagsgudstjänst kl. 18.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst. Kevin Lembke, musiker. 

Magdalenakyrkan
Långfredagsgudstjänst kl. 11.00  
Lars-Olof Eklund, präst. Mikael Rutersten, musiker. Johan Norberg, prästkandidat.

Skoklosters kyrka
Musik för långfredagen kl. 15.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst. 
Stabat Mater av G. Pergolesi.
Ann-Marie Hedman, piano, Anna-Lena Hallgren och Helena Jacobsén, sång,
Linda Karlberg, cello, Gerry Andersson, recitation.
Kyrkan är öppen kl.11.00-16.00. Guide finns på plats.

Yttergrans kyrka
Andakt vid Jesu grav kl. 18.00
Lars-Olof Eklund, präst.  Mikael Rutersten, musiker.

Övergrans kyrka
Långfredagsgudstjänst kl. 11.00 
Caroline Schei, präst.
Bålsta Kammarkör och Ensemble Fenix medverkar under ledning av
Gunnar Klum.

Lördag 20 april - Påskafton

Magdalenakyrkan
Påsknattsmässa kl. 23.30
Lars-Olof Eklund, präst.  Evelina Bergman Laurén, musiker.
Gospelkören Heavenly Joy medverkar under ledning av Margareta Olsson.

Skoklosters kyrka är öppen kl. 11.00-16.00.
Kyrkan är byggd på 1200-talet. Interiören präglas av stor rymd och vackert tegel.
Guide finns på plats som gärna berättar om kyrkan och dess historia.

Söndag 21 april - Påskdagen

Häggeby kyrka
Påskdagsmässa kl. 18.00
Jenny Nordström, präst, Kevin Lembke, musiker, Annelie Algesson, trumpet.
Mingel med frukt och juice.

Kalmar kyrka
Jubelgudstjänst för alla åldrar kl. 14.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst, Anna Graveley, musiker, Malin Jonsgården, diakon.
Diakonpraktikanter medverkar.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe med påskbakelse, pyssel, lek och äggjakt för barnen i kyrkskolan.

Magdalenakyrkan
Gudstjänsten är sammanlyst till Yttergrans kyrka kl. 11.00.

Skoklosters kyrka
Högmässa kl.11.00
Nadja Elhousny Nygårdh, präst.  Kevin Lembke, musiker.
Johan Norberg, prästkandidat. Christian Rask, trumpet.
Kyrkkaffe. 
Kyrkan är öppen kl. 11.00-16.00.

Yttergrans kyrka
Påskdagsmässa kl.11.00 
Lars-Olof Eklund, präst. Mikael Nahnfeldt, trumpet och Mikael Rutersten, orgel.
Kyrkkaffe.

Övergrans kyrka
Påskdagsmässa kl.11.00
Caroline Schei, präst. Anna Graveley, musiker. Linnéa Walger, diakon.
Carina Cederwall, flöjt och Stig Andersson, piano.
Kyrkkaffe.

Måndag 22 april - Annandag påsk

Gävle Heliga Trefaldighets kyrka
Stiftshögmässa med mottagande av stiftets nya biskop Karin Johannesson.
Annica Anderbrant, domprost, Jan Anders Jansson, kontraktsprost och Karin Sarja, kyrkoherde m fl. 
Medverkande från bl a Uppsala stift och Svenska Kyrkans Unga. Körsångare från Svenska kyrkan i Gävle under ledning av Joakim Andersson och Ellen Weiss.
Per Ahlman, organist. Brasskvintett.
Gudstjänsten teckenspråkstolkas.

Efter gudstjänsten är alla välkomna på kaffe och smörgås i Gävle konserthus där välkomnandet av biskopen fortsätter.
Gratis buss kl 08.15 från Magdalenakyrkan, Västerhagsvägen 15, Bålsta.
Anmälan senast onsdag 17 april till tfn. 0171-46 80 20 eller overgran.pastorat@svenskakyrkan.se
Ta gärna med dig kaffekorg, så fikar vi tillsammans före gudstjänsten.
Nadja Elhousny Nygårdh, präst.