Foto: CC0

Församlingsinstruktion - 2021

Just nu arbetar Håbo pastorat med att fastställa en ny församlingsinstruktion för 2021 och framåt.

En församlingsinstruktion är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Håbo pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.