Meny

Familjecentralen i Håbo

Familjecentralen är en mötesplats för familjer i Håbo med barn. Här samverkar kommunen, regionen och Svenska kyrkan genom att erbjuda olika verksamheter, samt stödjande insatser vid behov. För alla familjer med barn i åldrarna 0-6 år, vissa verksamheter upp till 18 år

Vi som samverkar är:

mödravårdscentral, barnavårdscentral, Svenska kyrkan i Håbo genom öppna förskolan och diakonin och Håbo kommun genom öppna förskolan och Familjeteamet.

ALL VERKSAMHET ÄR KOSTNADSFRI

Här finns broschyr för nedladdning

Vi erbjuder

Öppna Förskolor Håbo Kommun

För föräldrar med barn, 0-6 år

  • Nyckelpigan på Centrumterassen i Bålsta centrum
  • Ekorren, Slottsbackens förskola i Skokloster

Svenska kyrkans öppna förskola

  • Magdalenakyrkan, Västerhagsvägen 15 i Bålsta
  • Kalmar kyrkskola, Kalmar kyrkväg 17 i Bålsta
  • Häggebygården, Tinbacken 2 i Häggeby

Babycafé  i Magdalenakyrkan
För föräldrar med barn mellan 0-1 år

Föräldrarutbildningar/Grupper

- Föräldrautbildning, ABC - Alla Barn i Centrum samt Tonår
- Teman inför förlossning
- Teman kring barns utveckling 0-1 år
- Tema PREP- förebyggande friskvård för parrelationer.
- COPE: Att stärka föräldrar i sin föräldraroll, ge föräldrar verktyg att möta barnen och deras behov
- Spädbarnsmassage
- Möjlighet till enskilda samtal i frågor som rör relationer, föräldraskap och barns utveckling
- Familjecafé på Nyckelpigan
- Familjebehandlare på öppna förskolan

Så här kommer du i kontakt med oss

Håbo kommun

Öppna förskolor

  • Nyckelpigan, Bålsta Centrum. Telefon: 0171-526 91
  • Ekorren, Skokloster. Telefon 072-588 49 55
    http://www.habo.se/

Socialtjänstens familjeteam
Telefon: 0171-527 83


Håbo kommuns familjerådgivning
Telefon: 0171-527 85

http://www.habo.se/
 
Region Uppsala 
http://www.lul.se/

Familjeläkarna i Bålsta
Telefon: 0171-62 00 00
http://www.famlak.se/balsta

Bålstadoktorn - Praktikertjänst
Telefon: 0171-66 71 00
http://www.balstadoktorn.se

 

Svenska kyrkan i Håbo
https://www.svenskakyrkan.se/habopastorat

Öppna förskolor
Telefon: 0171-46 80 20

Magdalenakyrkans diakoniexpedition
Telefon: 0171-46 80 33, 0171-46 87 22

Familjecentralens samordnare
Hanna Eklund
Telefon: 0171-66 71 10
E-post till Familjecentralen

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare