Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Håbo pastorat Besöksadress: Västerhagsv 15, 74624 BÅLSTA Postadress: BOX 194, 74624 BÅLSTA Telefon: +46(171)468020 E-post till Håbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Familjecentralen i Håbo

Familjecentralen är en mötesplats för familjer i Håbo med barn. Här samverkar kommunen, landstinget och Svenska kyrkan genom att erbjuda olika verksamheter, samt stödjande insatser vid behov. För alla familjer med barn i åldrarna 0-6 år, vissa verksamheter upp till 18 år

Vi som samverkar är

Mödravårdscentral, Barnavårdscentral, Svenska kyrkan i Håbo genom Öppna Förskolan och Diakonin och Håbo kommun genom Öppna Förskolan och Familjeteamet.

Vi erbjuder

Öppna Förskolor Håbo Kommun

  • Nyckelpigan i Bålsta centrum
  • Ekorren i Skokloster

Svenska kyrkans öppna förskola

  • Kyrkcentrum
  • Kalmar

Föräldrarutbildningar/Grupper

- Teman inför förlossningen
- Teman kring barns utveckling 0-1 år
- Tema: När två ska bli fler -förebyggande friskvård för relationer.
- COPE: Att stärka föräldrar i sin föräldraroll, ge föräldrar verktyg att möta barnen och deras behov
- PREP: Verktyg för varaktig kärlek – friskvårdskurs för parrelationer
- Spädbarnsmassage
- Ung föräldragrupp
- Uteverksamhet
- Möjlighet till enskilda samtal i frågor som rör relationer, föräldraskap och barnutveckling
- Familjecafé
- BVC sköterska på Öppna Förskolan
- Familjebehandlare på Öppna Förskolan

All verksamhet är kostnadsfri.

Så här kommer du i kontakt med oss

Håbo kommun

Öppna förskolor

  • Nyckelpigan, Bålsta Centrum. Telefon: 0171-526 91
  • Ekorren, Skokloster. Telefon 072-588 49 55
    http://www.habo.se/

Socialtjänstens Familjeteam
Telefon: 0171-527 83

Håbo kommuns Familjerådgivning
Telefon: 0171-527 85

http://www.habo.se/
Landstinget i Uppsala län
http://www.lul.se/
Familjeläkarna i Bålsta
Telefon: 0171-62 00 00
http://www.famlak.se/balsta
Bålstadoktorn - Praktikertjänst
Telefon: 0171-66 71 00
http://www.balstadoktorn.se

 

Svenska kyrkan i Håbo
https://www.svenskakyrkan.se/habopastorat

Öppna förskolor
Telefon: 0171-46 80 20.

Kyrkcentrums diakoniexpedition
Telefon: 0171-46 80 33, 0171-46 87 22


Familjecentralens samordnare

Familjebehandlare/familjerådgivare
Lotta Alm Reich
Telefon: 0171-525 84
lotta.alm-reich@habo.se

 

 

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare

Direkt: 0171-46 87 06

Växel: 0171-46 80 20

Mer om Monica Bunnå

Arbetsledare Barn & Ungdom