Kaffekopp på bordet med bibel och anteckningsbok och mobiltelefon
Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Bibelläsning och samtal - kvällstid - DIGITALT

Varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18.30-20.00 - via videomöte på Teams. Start 8 februari

Vi möts och samtalar i ett videomöte på Teams i ungefär 1,5 timme
kl. 18.30-20.00.

Under våren 2022 ses vi vid följande tillfällen:
Tisdag 8 februari  kl. 18.30

Tisdag 22 februari kl. 18.30

Tisdag 8 mars kl. 18.30

Tisdag 22 mars kl. 18.30

Tisdag 5 april kl. 18.30

Tisdag 19 april kl. 18.30

Tisdag 3 maj kl. 18.30

Tisdag 17 maj kl. 18.30

Tisdag 31 maj kl. 18.30

Tisdag 7 juni kl. 18.30

Du behöver inte ha deltagit i gruppen tidigare eller komma förberedd. 
Alla är välkomna! Ha gärna tillgång till en egen bibel!

Klicka här för att ansluta till mötet

Läs mer om vad det handlar om, under Peters kontaktinformation.

Kanske har du varit på en hel del gudstjänster genom åren men känner ett sug efter att få sätta tänderna i de lite djupare frågorna och att få tid för samtal om tro och liv. Då tror jag att bibelstudier kan vara något för dig!

Vi ses varannan vecka på torsdagkvällar i c:a 1,5 timme för att tillsammans läsa igenom en bibelbok, med ambitionen att tillägna oss ungefär ett kapitel per tillfälle. Träffarna inleds med bön och en kortare introduktion med bakgrundsinformation, sedan läser vi tillsammans uppmärksamt och delar med oss av vad vi upptäcker.

Ambitionen är att läsningen skall ge någonting för både hjärta och hjärna – och det kan skifta mellan gångerna vilket av dem som tar mest plats. Det är svårt att förutse vad som händer i den grupp som läser Bibeln tillsammans regelbundet – för det händer någonting i samtalet mellan oss när vi samlas kring Guds Ord tillsammans. Som Paulus säger: ”när ni samlas har var och en något att bidra med” (1 Kor 14:26).

Vi har nu börjat läsa Johannesevangeliet, ett kapitel i taget. Detta fjärde och (troligen) sist skrivna evangelium har sedan den äldsta kyrkans tid uppfattats som lite annorlunda än de andra tre. Det har både några av de mest älskade och vackra texterna i Bibeln, som ”Lilla Bibeln” (Joh 3:16) eller talet om Jesus som den gode herden (kap 10), men också några av de mest gåtfulla och svårtolkade partierna. När vi möter evangeliet i söndagens texter är det dessutom ofta uppstyckat i små, ganska svårförstådda delar. Därför hoppas jag att vi tillsammans skall kunna lära oss att uppskatta och förstå Johannes lite bättre tillsammans, när vi läser texten lugnt, i sin helhet.

Välkommen att vara med!