Kaffekopp på bordet med bibel och anteckningsbok och mobiltelefon
Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Bibelläsning och samtal - kvällstid - nu digitalt.

Gruppen flyttar ut på internet och möts via videomöten istället.

Den planerade träffen den 28 januari blir tyvärr inställd.

Nästa träff är torsdag 8 april kl. 18.30.
Det du behöver är en dator med kamera och mikrofon, eller en smart mobiltelefon eller surfplatta.

Träffen därefter är också bokad och äger rum torsdag 29 april kl. 18.30.

Sedan är följande torsdagar inbokade:
Torsdag 6 maj kl. 18.30
Torsdag 20 maj kl. 18.30
Torsdag 3 juni kl. 18.30
Torsdag 17 juni kl. 18.30

Hör av dig till Peter här nedanför, för att få en digital inbjudan.
Du behöver inte ha anmält dig till gruppen tidigare. Alla är välkomna!

Läs mer om vad det handlar om, under Peters kontaktinformation.

Peter  Westermark (tidigare Berntsson)

Peter Westermark (tidigare Berntsson)

Håbo pastorat

Präst - komminister

Kanske har du varit på en hel del gudstjänster genom åren men känner ett sug efter att få sätta tänderna i de lite djupare frågorna och att få tid för samtal om tro och liv. Då tror jag att bibelstudier kan vara något för dig!

Vi ses varannan vecka på torsdagkvällar (just nu digitalt) i c:a 2 timmar för att tillsammans läsa igenom en bibelbok, med ambitionen att tillägna oss ungefär ett kapitel per gång. Träffarna inleds med en kortare introduktion med bakgrundsinformation, sedan läser vi tillsammans uppmärksamt, och delar vad vi upptäcker.

Ambitionen är att läsningen skall ge någonting för både hjärta och hjärna – och det kan skifta mellan gångerna vilket av dem som tar mest plats. Det är svårt att förutse vad som händer i den grupp som läser Bibeln tillsammans regelbundet – för det händer någonting i samtalet mellan oss när vi samlas kring Guds Ord tillsammans. Som Paulus säger: ”när ni samlas har var och en något att bidra med” (1 Kor 14:26).

Vi har nu börjat läsa Johannesevangeliet, ett kapitel i taget, vilket lär fortgå under 2021. Detta fjärde och (troligen) sist skrivna evangelium har sedan den äldsta kyrkans tid uppfattats som lite annorlunda än de andra tre. Det har både några av de mest älskade och vackra texterna i Bibeln, som ”Lilla Bibeln” (Joh 3:16) eller talet om Jesus som den gode herden (kap 10), men också några av de mest gåtfulla och svårtolkade partierna. När vi möter evangeliet i söndagens texter är det dessutom ofta uppstyckat i små, ganska svårförstådda delar. Därför hoppas jag att vi tillsammans skall kunna lära oss att uppskatta och förstå Johannes lite bättre tillsammans, när vi läser texten lugnt, i sin helhet.

Välkommen att vara med!