Vinsten från Vägkyrkans café går till välgörenhet

Som tidigare år går all vinst som kommer in under sommarens vägkyrkocafé till välgörenhet. I år är det naturligt att pengarna hjälper människor vars liv blivit svårare av pandemin, både lokalt och internationellt.

Ända från Vägkyrkans början har vinsten gått till olika välgörande projekt, nästan alltid genom Svenska kyrkans kanaler. I år är det naturligt att projekten hjälper människor vars liv blivit allt svårare genom coronapandemin. Vårt stöd går till tre olika ändamål, två internationella och ett lokalt.

Hela Människan, jönköping

Hela Människan är en ekumenisk organisation, som vill hjälpa alla människor till ett värdigt liv, även dem som missbrukar, är hemlösa eller lider av psykisk ohälsa. Vårt stöd går till verksamheten i Jönköping.

Augusta Victoria-sjukhuset

Augusta Victoria-sjukhuset ligger i Jerusalem. Här ger man vård åt bland annat cancersjuka barn från de palestinska områdena. Svårigheterna att passera gränsen till Israel är större än vanligt och sjukhuset får hitta nya vägar.

Act Svenska kyrkan - sommarprojekt

Act Svenska kyrkan lyfter i sommar särskilt pandemins konsekvenser för de människor i världen som redan är särskilt utsatta. Det är de som lever i flyktingläger, i slumområden i storstäderna eller bor i länder med orättfärdiga regimer.