Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola

I S:t Johannes kyrka har vi söndagsskola några gånger per termin.

Söndagsskolan i S:t Johannes kyrka inleds i början av gudstjänsten med en så kallad söndagsskolruta. Då är barnen välkomna fram och ledaren förklarar söndagens tema på ett familje- och barnvänligt sätt. Därefter följer ledaren med barnen ner till undervåningen.

I kyrkans undervåning får barnen möta söndagens tema på ett lekfullt och kreativt sätt, anpassat efter barnens ålder. Ofta får barnen pyssla något som anknyter till söndagens text och de har även möjlighet till lek. Föräldrar som vill kan följa med sina barn till söndagsskolan. 

Söndagsskolan avslutas i samband med mässan och barnen kan delta i nattvarden. 

Vårens tillfällen för söndagsskola

Vi har söndagsskola i S:t Johannes kyrka ca en gång i månaden. Utöver dessa har vi också barn- och familjeanpassade mässor en gång i månaden. 

Följande söndagar har vi söndagsskola kl. 10: 

  • 25 augusti
  • 15 september
  • 3 november
  • 1 december

Kontakta Monica för mer information om söndagsskolan

Monica Fullana Kilefors

Monica Fullana Kilefors

Habo pastorat

Församlingspedagog