Träd och buskar i förgrunden. Svenska kyrkans församlingshem i bakgrunden.
Foto: Mari Widetoft

Renovering och ombyggnad

Under många år har Svenska kyrkans församlingshem och expedition i Habo på ett gott sätt tjänat Habo församling och pastorat. För 27 år sedan byggdes kyrkan i anslutning till församlingshemmet.

Nu, med ett växande Habo, en stor verksamhet i lokalerna, samt nya regler som tillkommit, är det stort behov av att bygga om fastigheten.

En viktig del av ombyggnationen är att få en större ”fikasal” och ett bra fungerande kök som uppfyller de riktlinjer och regler som gäller idag. Dessutom byggs en multifunktionssal och all barn- och ungdomsverksamhet samlas till ett våningsplan. Ombyggnationen innebär också förbättrade utrymmen för kansli och kontor.

Ombyggnaden har påbörjats hösten 2020 och stå klar till hösten 2021.