Träd och buskar i förgrunden. Svenska kyrkans församlingshem i bakgrunden.
Foto: Mari Widetoft

Renovering och ombyggnad

Välkommen tillbaka till Kyrkans hus i höst! Snart är till- och ombyggnaden av församlingshemmet färdig.

Under många år har Svenska kyrkans församlingshem och expedition i Habo på ett gott sätt tjänat Habo församling och pastorat. För 27 år sedan byggdes kyrkan i anslutning till församlingshemmet.

Nu, med ett växande Habo, en stor verksamhet i lokalerna, samt nya regler som tillkommit, är det stort behov av att bygga om fastigheten.

Församlingshemmet, som nu får namnet Kyrkans hus, har genomgått en genomgripande ombyggnad och dessutom byggts till med 150 kvm. Resultatet har blivit mer funktionella ytor samt att en helt ny samlingssal har skapats, vilket ger ökade möjligheter både för ny verksamhet och för uthyrning. Dessutom blir hela suterrängplanet avsatt för familje-, barn- och ungdomsarbete.