Nytt församlingskollekt 2022

Nyhet Publicerad

Habo församling tar upp församlingskollekt till utveckling och skolgång i Egypten.

Många söndagar tas det upp kollekt till samma ändamål i hela Svenska kyrkan eller i hela Skara stift, som vi i Habo pastorat tillhör. Men vissa söndagar är det församlingskollekt och vi kan bestämma själva.

I Habo församling har församlingsrådet beslutat att våra församlingskollekter ofta ska gå till utveckling i fattiga byar och lokalsamhällen i Egypten via Act Svenska kyrkan. Det handlar om skolgång och kvinnors och barns rättigheter men också om småföretagande och jordbruksutveckling. Alla insatser organiseras av den koptiska kyrkan. 

Även en del av vårt 1%-mål går till detta projekt. 

Lite mer fakta om vad pengarna går till

  • Kurser i läskunnighet, särskilt för kvinnor
  • Hälsoutbildning och arbete mot könsstympning.
  • Yrkesutbildningar i bland annat sömnad, snickeri och hårfrisering.
  • Utbildning i organisering till lokala ledare, så att de kan planera och leda byns projekt 
  • Påverkansarbete mot myndigheter.
  • Rent vatten, bättre vägar m.m.

Byutveckling och skolgång i Egypten

Läs mer om projektet