Någon står i mataffären och håller ett päron i ena handen och ett äpple i andra.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nomineringsmöte till församlingsråd

Nominera vem du tycker ska sitta i församlingsrådet.

var och när kan du nominera?

Gustav Adolfs församlingsråd

  • torsdag 11 november kl. 19-20.30 i Gustav Adolfs församlingshem

Brandstorps församlingsråd

  • söndag 28 november kl. 11 i samband med gudstjänsten i Brandstorps kyrka.

Habo församlingsråd

  • söndag 28 november kl. 10 i samband med mässan i S:t Johannes kyrka.
  • söndag 28 november kl. 11 i samband med gudstjänsten i Habo kyrka. 

vad är ett nomineringsmöte?

Efter höstens kyrkoval ska kyrkofullmäktige enligt kyrkoordningen utse tre församlingsråd, ett för varje församling.

Processen inleds genom ett öppet nomineringsmöte där det finns möjlighet att muntligt eller skriftligt föreslå/nominera personer som du finner lämpliga att fungera som församlingens styrelse under kommande mandatperiod. Det handlar inte om att rösta fram eller utse ett församlingsråd. Kommande kyrkofullmäktige väljer sedan ledamöter till församlingsråden. Du får naturligtvis nominera dig själv om du är intresserad.

För att vara valbar ska man ha fyllt 18 år. Man ska också vara medlem i någon av församlingarna i Habo pastorat.

församlingsrådets roll

Församlingsrådens uppgift är att bidra till att gudstjänstlivet och församlingsgemenskapen utvecklas och fördjupas. Det är ett bra att sätt påverka vad som händer i din församling!