Livsstegen

Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet. I höst startar vi upp två grupper, en grupp för ungdomar (16-25 år) och en grupp för vuxna.

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen.  Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Varje Livsstegsgrupp består av runt tio deltagare som träffas vid tolv tillfällen, en gång i veckan i tre månader, tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman.

I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

Livsstegen ung

Livsstegen ung är en grupp för unga vuxna (16-25 år) där vi reflekterar över det som kan vara jobbigt eller sånt man ofta funderar på. Gruppen är till för dig som känner att stora eller små saker blivit ett hinder för dig i livet, till exempel vantrivsel på skola/jobb eller ett stukat självförtroende.

Träffarna är uppdelade i 12 teman och syftet är att bygga självkänsla för att må bättre, nu och i framtiden. Vi utgår från boken Livsstegen av Olle Carlsson, tidigare präst i Katarina kyrka.

Begränsat antal platser.

Vill du också prova att vara med i en livsstegsgrupp?

Är detta något för dig så tveka inte att ta kontakt med någon av gruppledarna för ett obligatoriskt introduktionssamtal.