Kyrkorådet 2018-2021

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 18 december 2018 valdes ett kyrkoråd för Habo pastorat. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och tar beslut om församlingslivet, ekonomi, personal, fastigheter och kyrkogårdar.

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I kyrkorådet MANDATPERIODEN 2018-2021

Ordförande                
Katarina Carlsson

Vice ordförande
Christer Blomstrand

Ordinarie ledamöter 
Gun Andersson
Magnus Carlestav 
Jan-Åke Johansson
Fredrik Kittendorff
Frank Lindberg
Karl Lindqvist
Helena Persson
Kyrkoherde

Ersättare
Birgitta Aschan 
Per Carlsson 
Kent Henriksson
Peter Karlsson
Jeanatte Nyberg
Klas Rundqvist