Kyrkofullmäktige 2018-2021

Kyrkofullmäktige, pastoratets högsta beslutande organ, består av 25 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige valdes vid kyrkovalet den 17 september 2017.

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I Kyrkofullmäktige
MANDATPERIODEN 2018-2021

Ordförande
Per Carlsson

Vice ordförande
Gun Andersson

Ordinarie ledamöter
Kristina Andersson 
Vivan Andersson 
Birgitta Aschan
Barbro Axelsson
Carina Cederberg Blomstrand
Christer Blomstrand
Märta Bodin
Magnus Carlestav
Anna Eskdahl
Gabriel Freiherr von Rosen
Inger Fridén 
Peter Karlsson
John Kilefors 
Fredrik Kittendorff
Elisabet Larsmark
Frank Lindberg
Karl Lindqvist 
Jeanette Nyberg
Klas Rundqvist
Imre Skrenya
Christina Strålman
Anders Ström
Gunilla Tall-Nilsson

Ersättare
Vera Adlerborn
Lasse Larsmark
Britt Skeppstedt Lindqvist
Jonny Skenberg