Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal kring frälsarkransen

Under hösten har vi träffar i S:t Johannes och Brandstorps församlingshem. Vi träffas några gånger under terminen och samtalar kring frälsarkransen.

Frälsarkransen, radbandet med glaspärlor, formades av biskop Martin Lönnebo. Det är många som kommit att uppskatta Frälsarkransen och den är nu vida spridd. Vid dessa kvällar samlas vi kring en pärla i taget för reflektion, samtal och kanske en och annan övning. Varje träff är ca 1,5 h. Kaffe/te serveras.

Du behöver inte vara med på varje träff, utan du är välkommen att komma de tillfällen du kan.

Välkommen följande datum i Brandstorps församlingshem:

  • 3 oktober kl. 19
  • 7 november kl. 19
  • 5 december kl. 19

Välkommen följande datum i S:t Johannes:

  • 17 september kl. 19
  • 1 oktober kl. 19
  • 15 oktober kl. 19
  • 5 november kl. 19
  • 19 november kl. 19