Habo församlings församlingsråd 2018-2021

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I Habo FÖRSAMLINGSRÅD MANDATPERIODEN 2018-2021


Ordförande
Christina Strålman

Vice ordförande
Elisabet Larsmark

Ordinarie ledamöter
Carina Cederberg Blomstrand
Märta Bodin
Anders Ström
Gunilla Tall-Nilsson 
Kyrkoherde

Ersättare
Miliana Andersson
Barbro Axelsson
Jenny Isacsson