Habo församlings församlingsråd 2022-2025

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Habo församlingsråd mandatperioden 2022-2025


Ordförande
Christina Strålman

Vice ordförande
Anders Ström

Ordinarie ledamöter

Carina Johansson

Elisabet Larsmark

Solveig Lindström

Christina Strålman

Anders Ström

Sven-Evan Svanberg, kyrkoherde

Ersättare

Barbro Axelsson

Fiona Freiin von Rosen

Elin Gunnmo