Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gustav Adolfs församlings församlingsråd 2018-2021

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I Gustav Adolfs FÖRSAMLINGSRÅD MANDATPERIODEN 2018-2021

Ordförande
Gun Andersson

Vice ordförande
Vivan Andersson

Ordinarie ledamöter
Ingvar Briland
Mary Karlsson
Helena Persson
Sören Runnestig
Kyrkoherde

Ersättare
Vera Adlerborn
Erland Karlsson
Kennet Kennesjö
Marie Thelander