Gustav Adolfs församlings församlingsråd 2022-2025

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Gun Andersson

Vice ordförande
Sören Runnestig

Ordinarie ledamöter

Gun Andersson

Vivan Andersson

Mary Karlsson

Helena Persson

Maria Pettersson

Sören Runnestig

Sven-Evan Svanberg, kyrkoherde

Ersättare

Vera Adlerborn

Andreas Adlerborn

Sara Johansson

Erland Karlsson