Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. I Habo finns också ett kyrkoråd för hela pastoratet och tre församlingsråd för varje församling.

Här hittar du Habo pastorats förtroendevalda.

Har du frågor? Hör av dig till expeditionen.