Blå himmel med två utsträckta händer.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Information om tillfälliga lokaler vid renovering

Under hösten 2020 ska församlingshemmet och expeditionen i S:t Johannes renoveras och vi flyttar till tillfälliga lokaler. Kontor och expedition finns nu på Ringvägen 3A.

Hösten 2020 planeras för att ombyggnadsarbetet av församlingshemmet vid S:t Johannes kyrka ska komma igång. Det är en efterlängtad ombyggnad som ger bättre och större lokaler samt ökad flexibilitet för att möta de behov som finns i ett växande Habo.

Under de två terminer ombyggnaden beräknas pågå kommer inga verksamheter att vara igång varken i församlingshemmet eller i S:t Johannes kyrka.

Verksamheter i Folkets hus

För verksamheterna som tidigare varit i församlingshemmet i S:t Johannes kommer de flesta av dem flyttas till Folkets hus, Hjovägen 10. Folkets hus har en samlingssal på entréplan och ett rum på nedre plan, det vill säga betydligt färre utrymmen än i församlingshemmet, men vi tror att med ett väl anpassat upplägg går det att hålla igång många verksamheter där.

Entrén till Folkets hus.
Entrén till Folkets hus.

Vi planerar för att det bland annat ska kunna vara öppen förskola, babyträffar, olika barngrupper, fördjupningsgrupper, konfirmander och öppet hus samt andra mindre samlingar. Även några av körerna kommer att öva där. Likaså kommer vardagsmässorna att hållas i Folkets hus. Söndagarnas gudstjänster i Habo församling kommer att alternera mellan Folkets hus och Habo kyrka. Större samlingar förläggs som regel till Habo kyrka. 

 

Kontor och expedition på Ringvägen

Entrén till expeditionen på Ringvägen 3A.
Expedition och kontor finns på Ringvägen 3A.

För kansliet och personalens kontor blir ersättningslokalen på Ringvägen 3A. Vi tror att det blir en bra lösning till dess att vi åter kan ta S:t Johannes kyrka i bruk liksom det nya ombyggda församlingshemmet, som då får det nya namnet Kyrkans hus.