Blå himmel med två utsträckta händer.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Information om tillfälliga lokaler vid renovering

Kontor och expedition finns nu på Ringvägen 3A. Från och med v. 30 är vi tillbaka i Kyrkans hus (S:t Johannes).

Hösten 2020 och våren 2021 planeras för att ombyggnadsarbetet av församlingshemmet vid S:t Johannes kyrka ska komma igång. Det är en efterlängtad ombyggnad som ger bättre och större lokaler samt ökad flexibilitet för att möta de behov som finns i ett växande Habo.

Under de två terminer ombyggnaden beräknas pågå kommer inga verksamheter att vara igång varken i församlingshemmet eller i S:t Johannes kyrka.

Kontor och expedition på Ringvägen

Entrén till expeditionen på Ringvägen 3A.
Expedition och kontor finns på Ringvägen 3A.

För kansliet och personalens kontor blir ersättningslokalen på Ringvägen 3A. Vi tror att det blir en bra lösning till dess att vi åter kan ta S:t Johannes kyrka i bruk liksom det nya ombyggda församlingshemmet, som då får det nya namnet Kyrkans hus.