3D-skiss på framsidan av nya Kyrkans hus.

Se skisser på hur Kyrkans hus kommer se ut vid nyöppning 2021!

Här kan du se de nya skisserna för hur församlingshemmet och expeditionen ser ut när renovering och ombyggnad är klar.