Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Hur påverkas Svenska kyrkan i Habo av coronaviruset?

Med anledning av de skärpta restriktionerna behöver vi tänka om och tänka nytt. Svenska kyrkan i Habo har beslutat att inte fira gudstjänster som vanligt, samt pausa verksamheter tills vidare.

Habo pastorat vill vara en trygg och stödjande miljö även i dessa tider med coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I listan nedan ser du åtgärder från våra verksamheter.

Mässor och gudstjänster

Då de senaste restriktionerna uppmanar oss att undvika att mötas, bjuder vi inte in till gudstjänster tills vidare. Vi firar istället digitala gudstjänster.

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning. Se tiderna i kalendern nedan.

Enskild nattvard

Du som vill har möjlighet att ta emot enskild nattvard - kontakta någon av prästerna eller expeditionen tel. 036-496 00 så hjälper vi dig. 

Dop, vigsel och begravning

Vi fortsätter med kyrkliga handlingar så långt det är möjligt. Från och med 24 november får 8 deltagare medverka på dop och vigsel, exklusive tjänstgörande personal. Vid begravningar kan 20 deltagare medverka, exklusive tjänstgörande personal. Kontakta expeditionen eller ansvarig präst för mer information. 

Verksamhet

Svenska kyrkan i Habo pausar all verksamhet tills vidare. Vissa grupper träffas istället digitalt, se kalendern nedan.