Meny

Hur påverkas Svenska kyrkan i Habo av coronaviruset?

Habo pastorat vill vara en trygg och stödjande miljö även i dessa tider med coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här uppdaterar vi löpande om vilket ansvar pastoratet tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder.

Du är varmt välkommen till våra samlingar, men är du sjuk, även vid lindriga symtom på luftrörsinfektion, har hosta eller feber, ska du självklart stanna hemma och söka vägledning via telefon 1177 Vårdguiden.

VI PRIORITERAR HANDHYGIEN OCH VISAR HÄNSYN

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
    Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

I listan nedan ser du åtgärder från våra verksamheter.

Mässor och gudstjänster

Från och med 1 september börjar vi fira gudstjänster och mässor inomhus.

Gudstjänster på äldreboendet Kärrsgården

Samtliga andakter och gudstjänster är inställda på Kärrsgården tills vidare. 

Dop, vigsel och begravning

Alla dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan räknas som offentliga och är enligt Kyrkoordningen öppna för allmänheten. Därför omfattas dessa av 50-personersregeln.

Med 50-personersregeln avses att det får vara som mest 50 deltagare vid gudstjänsten tillsammans med tjänstgörande personal. 

Verksamhet

All öppen verksamhet och gruppverksamhet har nu sommaruppehåll. 

dop, vigsel och begravning

Dop, vigslar och begravningar fortgår som vanligt. Har du några funderingar är det bara att höra av sig till expeditionen, 036-49600, 036-49601. Det går bra att flytta fram dop om så önskas.