Brandstorps församlingsråd 2018-2021

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I Brandstorps FÖRSAMLINGSRÅD MANDATPERIODEN 2018-2021

Ordförande
Kristina Andersson

Vice ordförande
Katarina Carlsson

Ordinarie ledamöter
Göran Ceder
Doris Johansson
Fredrik Karlsson
Klas Rundqvist
Kyrkoherde

Ersättare
Inger Aamodt
Ellinor Hjelm
Medelen Johansson
Jan-Erik Mattsin