Meny

After Work

Några fredagar per termin anordnar vi After Work i Sockenstugan. Välkommen!

Sista After Work för 2019 har varit.

Entrén till Sockenstugan ska byggas om under december till och med mars 2020. Därefter drar vi igång igen! 

Har du några ytterligare funderingar? Kontakta expeditionen.