1-procentmålet

Vårt pastorat avsätts varje år 1% av kyrkoavgifterna (sammanlagt drygt 200 000 kr) till internationellt bistånd via Act Svenska kyrkan. 

Under 2022 går pengarna till:

  • 40% till P 173, Kris i världens yngsta nation Sydsudan.
  • 40% till P 45, Byutveckling och skolgång i Egypten samt katastrofbiståndet.
  • 20% till Act Svenska kyrkans katastrofarbete.

Nedan kan du läsa mer om projekten.

Fyra barn. Ett barn bär ett annat barn och en nalle.

Klimat och jämställdhetsarbete i konfliktens Sydsudan

I Sydsudan pågår regelbundna strider mellan olika folkgrupper. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem. Din gåva stöder människor i byar och i flyktingläger med skolgång, rent vatten och arbete för barns och kvinnors rättigheter.

Två flickor som håller varandra i handen går bortåt längs en väg. Flickorna har klänning och långt mörkt hår.

Byutveckling och skolgång i Egypten

Tillsammans med lokal partner arbetar Act Svenska kyrkan för kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande på den egyptiska landsbygden.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.