Meny

1-procentmålet

Vårt pastorat avsätts varje år 1% av kyrkoavgifterna (sammanlagt drygt 200 000 kr) till internationellt bistånd via Svenska kyrkans internationella arbete. 

20% går till katastrofbistånd. Förra året gick de pengarna till stöd till offer för översvämningar i Indonesien och till rohingyer i Burma/Myanmar.

I år (2019) satsar vi för övrigt på tre projekt, varav ett är kvar sedan förra året, Stöd till fattiga i Centralamerika. De  nya är ett miljöprojekt i Sydafrika till kamp mot gruvindustrins miljöförstöring och ett kvinnoprojekt i Etiopien.

 

Läs mer om de tre projekten nedan! (Länkarna öppnas i nytt fönster)

Centralamerika är en av världens mest våldsamma regioner.

Nytt liv för kvinnor i Etiopien som levt i prostitution.

Stöd drabbade av gruvindustrin i Sydafrika.