Vägen vidare

Vill du hitta en väg till förändring? Samtalsgrupp om att finna en väg fram i livet. 

Upplever du maktlöshet och vill hitta en väg till förändring. Samtalsgrupp om att finna en väg till förändring.
Är du intresserad av delta - hör av dig till mig så startar vi en grupp.

Är du intresserad men önskar enskilda samtal eller vill vänta till nästa tillfälle kan du också anmäla det.

Kontakt och anmälan till Eva Ajaxén.