Sångsamling 12 med Therése och Caroline

Nu har vi kommit fram till sångsamling 12 och idag är den från Ingarö kyrka.

Sjung och spela gärna med tillsammans med församlingens pedagoger Caroline och Therése.