Körprojekt Faurés Requiem

Alla körsångare välkomna, rutinerad eller ovan. Projektet genomförs tillsammans med Ingarö Motettkör.

Projektet genomförs tillsammans med Ingarö Motettkör, musiker och solister under hösten och avslutas med minneskonserten vid Allhelgona, lördag 2 november i Ingarö kyrka.

Ingarö Motettkör är en blandad kör med huvudsakligen ”klassisk” repertoar men som också sjunger lättare gengrer. Vi använder ofta förinspelade körövningsstämmor. Repetitioner torsdagar i Ingarö församlingsgård kl.18.30-21.00.

Kontakta Björn Borseman om Du är intresserad av att vara med och sjunga i detta fantastiska körverk.
Björn Borseman: 070-545 99 34, bjorn.borseman@svenskakyrkan.se
Uppstart och första kördag lör 28 sept. Anmäl dig senast 23/9.