Information angående grästrimning/gräsputs runt planteringsytor och gravstenar

Anvisningar från SKAO

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) har gått ut med anvisningar om hur och var kyrkogårdsförvaltningen får lov att trimma och klippa gräs på begravningsavgiftens bekostnad.

(Begravningsavgiften är en skatt som alla betalar via skattsedeln oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej. Läs mer nedan).

Att sköta begravningsplatsen är kyrkogårdsförvaltningens uppgift. Detta får och skall göras på begravningsavgiftens bekostnad. Här inkluderas också återlämnade gravar samt kulturhistoriskt intressant-klassade gravar som saknar gravrättsinnehavare.

Att sköta enskilda gravar får inte göras på begravningsavgiftens bekostnad. Skötsel av graven är då gravrättsinnehavarens skyldighet och endast om ett skötselavtal är tecknat med församlingen får kyrkogårdsförvaltningen sköta dessa gravar.

Detta innebär att alla gravar som saknar skötselavtal inte kommer att trimmas (runt planteringsyta och gravsten), gräsklippning kommer endast att ske tvärs över gräsgravar där vi kan köra ”rakt fram” dock minst 25 cm från planteringsytan.

Detta ställer krav på gravrättsinnehavaren att själv ombesörja gräsklippning de 25 centimetrarna närmast runt planteringsytan/gravstenen.