Gravstenskontroll på Gustavsberg och Ingarö kyrkogårdar

Under oktober månad påbörjar kyrkogårdsförvaltningen en omfattande gravstenkontroll. Syftet är att trygga att vi har en säker kyrkogård för besökare och personal. Läs mer

Gravstenskontroll på Gustavsberg och Ingarö kyrkogårdar 
De gravstenar som bedömts osäkra vid kontrollen kommer att säkras direkt genom att de stöttas eller läggs ner. Ett brev kommer att sändas ut till gravrättsinnehavare med information om brist och lämplig åtgärd för att säkra gravstenen.

Klicka här och läs informationsbrevet som PDF