Kyrkofullmäktige

Beslutanderätten i Gustaf Vasa församling utövas av Kyrkofullmäktige.
 Efter kyrkofullmäktigevalet hösten 2017 är följande ledamöter under mandatperioden till och med år 2021:

(antal mandat inom parentes)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna - S (9)

Lisbet Lidbom, ordförande i Kyrkofullmäktige
Ove Andersson
Anita Lindskog
Margareta Östman
Agneta Kockum
Gösta Fagerholm
Ulla Silvestri
Åsa Ohlström

Borgerligt alternativ - BA (6)
Paula Fortes
Bengt Säberg

Fria liberaler i Svenska kyrkan – FiSK (7)
Henrik Hammar, vice ordförande i Kyrkofullmäktige
Christer Auer
Agne Svantesson
Tor Svae

Miljöpartister i Svenska Kyrkan - MPSK (1)
Staffan Lundstedt

Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK (2)
Hans Ove Olsson

Kyrkofullmäktigesammanträde

Nästa offentliga sammanträde i Kyrkofullmäktige:

Tisdag 26 maj 2020 kl 18.30 i Församlingssalen, Västmannagatan 63.