Gudstjänst/andlighet

Måndagar
12.00 Mässa i Gustaf Vasa kyrka
Tisdagar
11.00 Gudstjänst
 i Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsvägen 5. (Konsert sista tisdagen i månaden med fri entré.)
12.00 Konstpaus – 15 minuters återhämtning  i Gustaf Vasa kyrka
Onsdagar
08.30 Morgonmässa i Gustaf Vasa kyrka 
11.45 Introduktion i kristen djupmeditation för nybörjare i Gustaf Vasa kyrka
12.00 Kristen djupmeditation i Gustaf Vasa kyrka
Torsdagar
12.00 Lunchkonsert Olof Andersson, orgel. Fri entré. I Gustaf Vasa kyrka.
18.00 Mässa - Lectio Divina i Gustaf Vasa kyrka
Fredagar
12.00 Lunchmässa i Gustaf Vasa kyrka
Fredagarna 21/9, 25/10 & 29/11 19.30 Gospelmässa i Sabbatsbergs kyrka
Söndagar
11.00 Högmässa Kyrkkaffe efter högmässan. I Gustaf Vasa kyrka