Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, 11327 STOCKHOLM Postadress: Västmannagatan 63 A, 11325 STOCKHOLM Telefon:+46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fritidsklubben

Gustaf Vasa församlings fritidsklubb är vår eftermiddagsverksamhet för skolbarn i årskurserna 4-6.

Fritidsklubben är en så kallad öppen fristående fritidsverksamhet som vill erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.

Anmälan sker via blankett som finns att hämta på Västmannagatan 63 alternativt kontakta församlingen för att få blanketten via mail.

Vi erbjuder fritidsverksamhet för barn från hösttermin det år barnet fyller 10 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år.

Vi serverar mellanmål kl. 14.00–16.00. Vid skollov och studiedagar serveras lunch kl. 12.00, förutom vid heldagsutflykter då egen matsäck medtages.

Vi kommunicerar med vårdnadshavare mailledes via månadsbrev.

Fritidsklubben tillämpar en månads uppsägningstid från det datum vi skriftligen får avanmäl.

Verksamheten stängs efter avslutad vårtermin 2019.

Avgifter

Terminsavgift 400 kr, betalas i samband med terminsstart. Grundavgift 15 kr/skoldag och lovdagar 75 kr/dag. Betalningar sker via faktura.

Öppethållande

Fritidsklubben följer Stockholms stads riktlinjer verksamheten och öppethållande. Fritidsverksamheten är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Öppettider efter skolan slut och fram till klockan senast 18.30. Vi erbjuder barnen öppet under den del av dagen då de inte går i skolan och under lov och studiedagar. Om öppethållande önskas utöver tiderna 13.30 – 17.30 ombeds vårdnadshavare meddela fritidsklubben.

Fritidsverksamheten erbjuds och bedrivs även under semesterperioder. Vid eventuella studiedagar eller stängt pga. annan anledning erbjuds alternativ fritidsverksamhet inom skäligt avstånd. 

Köregler

Fritidsklubben är nu fulltecknad.

Vid avhopp erbjuds platsen till nästa barn på kö utifrån det datum när anmälan kom in. Om ni inte längre önskar er köplats vänligen meddela oss.

Vid önskemål eller klagomål

För anonymt lämnade önskar vi brev till församlingens adress annars är ni varmt välkomna att maila föreståndaren. Utifrån innehåll på klagomål tar föreståndaren upp med ärendet till berörda parter och återkopplar till vårdnadshavare inom en vecka. Berörda parter kan vara barn, fritidsledare, huvudman m.fl. beroende på ärendets innehåll.

 Fritidsklubbens likabehandlingsplan

Mer information

Simon Liljecrantz

Gustaf Vasa församling

Församlingspedagog