Meny

Palms stiftelse för cancersjuka

Stiftelsehandläggaren finns tillgänglig för rådgivning om ansökningar på telefon mellan kl. 12.00 och 16.00 följande dagar: 22 och 23 april, 27-29 april. Besök efter överenskommelse. Sista dag för inlämning av ansökan 30 april.

Telefon 08-508 88 642

Cancerstiftelser

  • Är du skriven i Stockholms stift?
  • Räknas du av skattemyndigheten som behövande?
  • Har du ansträngd ekonomi p g a din sjukdom?
  • Kan läkare intyga din pågående cancersjukdom?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att söka bidrag från Palms stiftelse för cancersjuka i GV.

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600  ELLER LADDAS NER HÄR Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Ansökan skickas till: Stiftelsehandläggaren. Gustaf Vasa församling. Västmannagatan 63 A. 113 25, Stockholm