Palms stiftelse för cancersjuka

Ansökan om medel från någon av våra stiftelser ska vara inne senast 30 april 2022.

Stiftelsehandläggare finns tillgänglig under vecka 16 och 17, kl. 10-12, för den som behöver konsultation och hjälp med sin ansökan.
Telefonnummer: 08-508 88 642

Cancerstiftelser

  • Är du skriven i Stockholms stift?
  • Räknas du av skattemyndigheten som behövande?
  • Har du ansträngd ekonomi p g a din sjukdom?
  • Kan läkare intyga din pågående cancersjukdom?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att söka bidrag från Palms stiftelse för cancersjuka i GV.

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600  ELLER LADDAS NER HÄR Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Ansökan skickas till: Stiftelsehandläggaren. Gustaf Vasa församling. Västmannagatan 63 A. 113 25, Stockholm

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.