Henrik Carlström

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas kandidat för Gustaf Vasa församling är Henrik Carlström, 71 år och pensionär. Henrik bor nära Gustaf Vasa kyrka sedan drygt 40 år. Han gick med i Sverigedemokraterna år 2017 och debuterade politiskt i valstugan på Odenplan i valet 2018.

Henrik har varit verksam inom data och telekom under sina yrkesverksamma år. En lokal fråga som han nu gärna vill driva är ”Piazza Odenplan” som skulle kunna förena Gustaf Vasa kyrka med folklivet på Odenplan och ge en mer lättillgänglig plats för vila och ro mellan byten från buss, tunnelbana och pendeltåg.

Henrik reser mycket som turist och främst i Europa men även till ”Det heliga landet” där han återupplever söndagsskolans, småskolans och konfirmationens religionsundervisning. Stora upplevelser kom runt Genesarets sjö i Kapernaum (Petrus hus), Salighetsprisningarnas berg (bergspredikan), Bespisningsundret (fem bröd och två fiskar) och Jordanfloden (Johannes döparen). Stort var också att uppleva Jerusalem med Tempelberget (där tre religioner möts), ”Den heliga gravens kyrka”, Klagomuren och Oljeberget. Utanför Jerusalem även Betlehem och Jeriko. Mest berörd blev jag kanske i Betlehem. Inte enbart för Födelsekyrkan utan även på ”Herdarnas fält” där jag kände att det var här det började och att allt som hände kan ha varit på riktigt och ängeln sade ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.”

Välkommen att träffa Henrik i Sverigedemokraternas valstuga i september och för att höra honom berätta om Gustaf Vasa kyrka, hans resor och Sverigedemokraternas kyrkovalsprogram. 

Mer information här.

Kontakt: Henrik Carlström
henke46@gmail.com